Mükemmel Bir Atlayış

-Mer habalar yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatlari için güzel şehrimiz diyarbakıra hoş geldiniz… -evet yarışmacımız yeşşear yürüyöör…yeşşear hazırlanıyöör… -dumpff -mük kemmel bir atlayış (şak şak şak) -atladıı…çok güzel bir atlayış…herkes şaşkıın…atlayıştııı… -evet omuz ve baş sallama !!! -evet ve yeşşear görünüyor !!!

Okumaya devam et

Site Footer